تجمع اعتراض آمیز اصناف و بازاریان در محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر (ص) در سراسر کشور برگزار شد

جمع اعتراض آمیز اصناف و بازاریان در محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد(ص) امروز در سراسر کشور برگزار شد. به گزارش خبرنگار اصناف ایران،در این تجمع اصناف و بازاریان متدین با حضور پرشور خود ، علاوه بر اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در مساجد ، اعتراض و انزجار خود […]

جمع اعتراض آمیز اصناف و بازاریان در محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد(ص) امروز در سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اصناف ایران،در این تجمع اصناف و بازاریان متدین با حضور پرشور خود ، علاوه بر اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در مساجد ، اعتراض و انزجار خود را از نشریه هتاک اعلام کردند.

بازاریان سراسر کشور در تجمع های خود تصریح کردند که تا آخرین نفس از مقدسات دینی دفاع خواهند کرد.