ضیافت افطار

همکاران گرامی.
احتراما تقاضامند است از طریق لینک زیر کارت دعوت دیدوبازدید نوروزی و افطار شخص خود را دریافت نمایید.