نامه سه تن از نمایندگان اتاق اصناف ایران به رییس مجلس شورای در خصوص مطالبات مهم صنوف

 سه تن از نمایندگان اتاق اصناف ایران در استان کردستان در نامه‌ای خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به برخی از مطالبات مهم اصناف شدند. به گزارش خبرنگار اصناف ایران، سوران محمودی، هادی فلاحی و بهزاد یزدانی در نامه خود خواستار واگذاری تمام امور اجرایی اصناف به خود اصناف از جمله بازرسی و […]

 سه تن از نمایندگان اتاق اصناف ایران در استان کردستان در نامه‌ای خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به برخی از مطالبات مهم اصناف شدند.

به گزارش خبرنگار اصناف ایران، سوران محمودی، هادی فلاحی و بهزاد یزدانی در نامه خود خواستار واگذاری تمام امور اجرایی اصناف به خود اصناف از جمله بازرسی و نظارت ، حذف کامل امور بازرسی از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از دوگانگی در برخورد با اصناف و حمایت از افزایش بودجه سال 94 در مجلس شورای اسلامی شدند.

در این نامه همچنین بر اصلاح تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی با توجه به اینکه برای عضویت هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی سقف ادواری قائل شده است. ( دو دوره متوالی یا 4 دوره متناوب) که با این محدودیت شاهد حذف اکثر پیشکسوتان اصناف خواهیم بود.

اصلاح تبصره ماده 75 قانون نظام صنفی تا زمانی که فرد صنفی عضویت هیات مدیره اتحادیه یا هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مشمول قانون کار و بیمه تامین اجتماعی باشند، از دیگر مطالبات صنوف است.

یکی دیگر از خواسته‌های اصناف، اصلاح بند الف از ماده 49 قانون نظام صنفی شامل واگذاری کل تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها و یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه ، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید به اتاق اصناف شهرستان مربوطه است.

همچنین لازم است با اصلاح ماده 51 قانون نظام صنفی واگذاری کامل نرخ گذاری کالا و خدمات عمومی و انحصاری کالاهای اساسی به اتاق اصناف شهرستان های مربوطه رسیدگی گردد.

از جمله دیگر مطالبات اصناف، اصلاح ماده 82 قانون نظام صنفی است به طوری که تغییر رسته شغلی در همان محل با حفظ کاربری و با تایید کمیسیون نظارت و مالک انجام شود.

همچنین لازم است ماده 8 و ماده 9 قانون نظام صنفی به اتاق‌های اصناف و اتاق اصناف ایران مطابق قانون نظام صنفی سال 82 اصلاح گردد.