قابل توجه همکاران محترم: توصیه های صنفی

ضمن عرض سلام و ادب واحترام خدمت همه همکاران عزیز اعلام می دارم که بنده به همراه کلیه پرسنل اتحادیه وظیفه خود می دانیم که سعی کنیم تا هر آنچه در وسع و توان خود داریم برای خدمت رسانی به شما عزیران بکار ببندیم و می دانیم سعی ما خیلی کمتر از لیاقت شماست. اما […]

ضمن عرض سلام و ادب واحترام خدمت همه همکاران عزیز اعلام می دارم که بنده به همراه کلیه پرسنل اتحادیه وظیفه خود می دانیم که سعی کنیم تا هر آنچه در وسع و توان خود داریم برای خدمت رسانی به شما عزیران بکار ببندیم و می دانیم سعی ما خیلی کمتر از لیاقت شماست.

اما بر خود لازم می دانم به اطلاع اعضاء محترم برسانم که عدم اطلاع از برخی قوانین نظام صنفی باعث شده تا اعضاء در مواجهه با اتحادیه دچار سوء تفاهم شده و کدورتهایی را به دل بگیرند لذا برخی از قوانین مهم قانون نظام صنفی را به اختصار به شرح ذیل به عرض می رسانم:

1- پروانه کسب فرد صنفی حتما باید در معرض دید مشتریان نصب شود.

2- فردصنفی موظف است بر روی همه کالاهای در معرض فروش خود برچسب قیمت و مشخصات نصب کند.

3- خرید، فروش، واگذاری انتقال پروانه کسب ممنوع است.

4- در صورت واگذاری محل کسب به غیر باید پروانه کسب را به اتحادیه مسترد نموده و شخص جدید برای دریافت پروانه کسب اقدام نماید.

5- فرد صنفی موظف است هر سال برای پرداخت حق عضویت مصوب اقدام نماید، درغیر اینصورت تمام بدهی به نرخ سال محاسبه و تسویه خواهد شد.(بدیهی است در صورت عدم پرداخت اتحادیه می تواند طبق قانون برای تعطیلی موقت محل اقدام نماید.)

6- درصورت فوت صاحب پروانه کسب وراث قانونی آن مکلفند جهت تهیین و تکلیف به اتحادیه مراجعه نمایند.

7- در صورت تعطیلی واحد صنفی به هر علت لازم است پروانه کسب همراه با نامه اعلام تعطیلی در اختیار اتحادیه قرار بگیرد.

8- صاحب پروانه کسب باید نسبت به تمدید پروانه کسب خود قبل از اتمام اعتبار مندرج شده اقدام نماید.

9- تغییر محل کسب مستلزم اخذ پروانه کسب جدید است.

10- تا زمانی که پروانه کسب از سوی اتحادیه باطل نگردد حق عضویت سالانه به قوت خود باقی خواهد بود.

11- فرد صنفی باید از فروش کالای قاچاق، گران فروشی، کم فروشی، احتکار و تقلب خودداری نماید که برابر قانون مجازات اسلامی هر کدام جرم شناخته می شود.

12- حتما برای خرید وفروش کالا باید از فاکتور سربرگ دار به همراه مهر فروشگاه استفاده نمایید.

13- فرد صنفی مسئول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه، یا اجرت دریافتی مندرج در صورت حساب است.

                                                                    علی بهرمند

                                                      رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران