قابل توجه همکاران محترم

  مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا ۱۵ تیر تمدید شد خاندوزی، وزیر اقتصاد: 🔹بنابر در خواست‌های متعدد نمایندگان صنوف و اتحادیه‌ها برای اعطای فرصت بیشتر به مؤدیان برای تسلیم اظهار نامه مالیاتی، از سازمان امور مالیاتی خواستیم، این مهلت را از ۳۱ خرداد تا ۱۵ تیر تمدید کند.

 

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا ۱۵ تیر تمدید شد

خاندوزی، وزیر اقتصاد:

🔹بنابر در خواست‌های متعدد نمایندگان صنوف و اتحادیه‌ها برای اعطای فرصت بیشتر به مؤدیان برای تسلیم اظهار نامه مالیاتی، از سازمان امور مالیاتی خواستیم، این مهلت را از ۳۱ خرداد تا ۱۵ تیر تمدید کند.