قابل توجه همکاران محترم

همکاران گرامی لطفا جهت ثبت نام بیمه تکمیلی سریعا اقدام نمائید، آخرین مهلت 1393/08/25 می باشد.                                                            علی بهرمند                                             رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران

همکاران گرامی لطفا جهت ثبت نام بیمه تکمیلی سریعا اقدام نمائید، آخرین مهلت 1393/08/25 می باشد.

                                                           علی بهرمند

                                            رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران