نبود قانون ماليات مدون و مشخص باعث رنجش اصناف مي شود

عضو هئيت رئيسه اتاق اصناف کشور ماليات را جزء مشکلات و دغدغه هاي اساسي اصناف عنوان کرد و گفت: اصناف به ماليات اعتقاد دارند اما نبود قانون ماليات مدون و مشخص باعث رنجش اصناف مي شود. به گزارش اتاق اصناف ایران به نقل از آریا، محمد علي صديقي در جمع خبرنگاران از فعاليت سه ميليون واحد […]

عضو هئيت رئيسه اتاق اصناف کشور ماليات را جزء مشکلات و دغدغه هاي اساسي اصناف عنوان کرد و گفت: اصناف به ماليات اعتقاد دارند اما نبود قانون ماليات مدون و مشخص باعث رنجش اصناف مي شود.
 به گزارش اتاق اصناف ایران به نقل از آریا، محمد علي صديقي در جمع خبرنگاران از فعاليت سه ميليون واحد صنفي داراي پروانه در کشور خبر داد ظهار کرد: مجموع واحد هاي صنفي کشور بدون در نظر گرفتن مولفه پروانه، بيش از چهار ميليون واحد است که نزديک به 25 ميليون نفر در کشور از اين طريق به طور مستقيم و غير مستقيم ارتزاق مي کنند.
 برند يکي از شاخصه هاي مهم توسعه اقتصادي است
وي  با بيان اينکه برند يکي از شاخصه هاي مهم توسعه اقتصادي و يکي از انگيزه هاي مهم در خريد و فروش است، اظهار کرد: در همين راستا اتاق اصناف کشور براي حمايت از محصولات ايراني بر برند سازي محصولات تاکيد دارد تا بتواند محصولات داخلي را با نام تجاري ايران به جهانيان بشناساند.
وي با اشاره به اينکه به دليل مديريت سنتي در جامعه صنعتي کشور کمتر به برندسازي محصولات توجه شده است افزود: در اين خصوص وضعيت آذربايجان شرقي نسبت به ساير استان ها بهتر بوده و چندين محصول اين استان به برند جهاني تبديل شده است.
عضو هيات رييسه اتاق اصناف کشور افزود: براي ارتقا وضعيت جامعه اصناف و افزايش برندهاي مطرح ايراني در بازارهاي جهاني به دنبال ايجاد دانشگاه علمي کاربردي اصناف و هنرستان اصناف در همه سطوح هستيم.
عدم توجه به بسته بندي موجب شده محصولات ايراني به نام کشورهاي ديگر در دنيا صادر مي شود
صديقي توجه به بسته بندي محصولات را پراهميت دانست و گفت:متاسفانه توليد کنندگان داخلي به نوع و شکل ظاهري بسته بندي اجناس توجه نمي کنند و اين امر موجب شده بهترين محصولات ايراني با نام ديگر کشورها در جهان شناخته شود.
وي گفت: از جمله اين محصولات زعفران است که به نام اسپانيا و يا خرماي حاجي آباد بندرعباس با نام ترکيه در جهان به فروش مي رسد.
نبود قانون ماليات مدون و مشخص باعث رنجش اصناف مي شود
صديقي ماليات را جزء مشکلات و دغدغه هاي اساسي اصناف عنوان کرد و گفت: اصناف به ماليات اعتقاد دارند اما نبود قانون ماليات مدون و مشخص باعث رنجش اصناف مي شود.
عضو هئيت رئيسه اتاق اصناف کشورادامه داد: براي مثال، محاسبه ماليات بر اساس سابقه  يکي از مواردي است که جاب بحث فراواني دارد. افزايش حداقل 300 درصد ماليات در سال هاي اخير نيز موضوعي است که جاي تامل دارد.
ايجادميدان تره بار بين المللي شهريار در قزلجه ميدان تبريز
وي همچنين با بيان اينکه بايستي در شمالغرب کشور ميدان تره بار مجهز به سردخانه،صنايع تبديلي متمرکز ،پويا و بروز داشته باشيم گفت: اکثر صادرات ميوه به اکثر کشورهاي همسايه ازباغات استان صورت مي گيرد که در همين حين 30 درصدميوه هاي چيده شده از توليدتا مصرف بدليل نبود سيستم سردخانه وتجهيز نبودن ماشين هاي حمل و نقل به سردخانه از بين مي رود.
عضو هئيت رئيسه اتاق اصناف کشور افزود:ما براي رفع اين مشکل در قزلجه ميدان تبريز ،ميدان تره بار بين المللي شهريار را براي تملک و سرمايه گذاري آماده کرده ايم که تابحال 26 کارخانه مجوز تاسيس گرفته اند.
صديقي با اشاره به اينکه ميدان شهريار مجهز به کارخانه هاي صنايع تبديل، رب، کنسانتره، آب ميوه و بسته‌بندي، باسکول، سردخانه و پارکنيگ باري و سواري خواهد بود افزود:
ما به دنبال استقرار گمرک در ميدان بين‌المللي ميوه و تره‌بار تبريز هستيم که اين امر مي‌تواند صادرات و ترانزيت ميوه نقش مهمي دارد.