معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت: تاسیس بانک اصناف از اولویت های اتاق اصناف ایران است

   معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: تاسیس بانک اصناف یکی از اولویت های اتاق اصناف ایران است که از بسیاری جهات از موسسات مالی و اعتباری موجود اولی تر است. علی یزدانی در گفت‌وگو با خبرنگار اصناف ایران افزود: اتاق اصناف ایران بیش از هشت هزار اتحادیه […]

   معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: تاسیس بانک اصناف یکی از اولویت های اتاق اصناف ایران است که از بسیاری جهات از موسسات مالی و اعتباری موجود اولی تر است.

علی یزدانی در گفت‌وگو با خبرنگار اصناف ایران افزود: اتاق اصناف ایران بیش از هشت هزار اتحادیه صنفی و 354 اتاق اصناف را در کشور را تحت پوشش دارد و با داشتن این جمعیت تحت پوشش تاسیس بانک اصناف ضروری است .

نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران تصریح کرد: برای تجمیع فعالیت‌های اقتصادی اتاق‌های اصناف و تحرک بیشتر در فضای کارآفرینی کشور، تاسیس بانک اصناف اقدام موثری خواهد بود و زیرا که اصناف علاقمند هستند در بانک مختص به خودشان سرمایه گذاری کنند.

یزدانی اظهارکرد: اصناف از تشکل های مردمی و قدیمی هستند که با رشد و توسعه جامعه، نیاز به توانمند سازی بیشتر دارند و با برگزاری نشست ها، برنامه ها و جلسات آموزشی در این راستا باید هم گرایی مشترکی را در بین واحدهای صنفی ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه هر قدر تشکل های صنفی ضعیفتر باشند، تاثیر گذاری کمتری خواهند داشت و بالعکس هر قدر این تشکل ها به لحاظ تخصص و مهارت و کارآفرینی توانمند تر باشند، تاثیر گذاری بیشتری را خواهند داشت و می توانند در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور نقش موثرتری را ایفا کنند.

یزدانی تصریح کرد: باید توجه داشت که رسالت اتاق اصناف ایران در بعد اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، توانمند سازی اتاق‌های اصناف است و در این راستا تاسیس بانک اصناف اولویت دارد تاکنون به آن کمتر پرداخته شده و باید در سال 94 اخذ مجوز تاسیس بانک اصناف پیگیری شود.