مالیات اصناف فردا تعیین تکلیف می‌شود

رئیس اتاق اصناف ایران از تعیین تکلیف نهایی مالیات اصناف در جلسه فردای نمایندگان اصناف با سازمان امور مالیاتی خبرداد و گفت: به دنبال توافق مالیاتی عادلانه هستیم. علی فاضلی، در گفتگو با مهر گفت: تاکنون نمایندگان اصناف و سازمان امور مالیاتی، چندین جلسه مشترک برای ساماندهی اوضاع پرداخت مالیات‌ها و تعیین تکلیف نهایی مالیات […]

رئیس اتاق اصناف ایران از تعیین تکلیف نهایی مالیات اصناف در جلسه فردای نمایندگان اصناف با سازمان امور مالیاتی خبرداد و گفت: به دنبال توافق مالیاتی عادلانه هستیم.

علی فاضلی، در گفتگو با مهر گفت: تاکنون نمایندگان اصناف و سازمان امور مالیاتی، چندین جلسه مشترک برای ساماندهی اوضاع پرداخت مالیات‌ها و تعیین تکلیف نهایی مالیات بر مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده اصناف داشته‌اند که بر این اساس، جلسه نهایی قرار است فردا برگزار شود.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: بر این اساس در جلسه ای که فردا به صورت مشترک میان اصناف و سازمان امور مالیاتی برگزار خواهد شد، موضوعات جمع بندی شده و در نهایت، مالیات اصناف تعیین تکلیف نهایی می‌شود.

وی تصریح کرد: به دنبال توافق مالیاتی عادلانه هستیم و بنابراین چانه‌زنی‌ها فردا هم ادامه خواهد یافت، اما امیدواریم فردا بتوانیم به یک توافق جامع و عادلانه برسیم.