رئیس اتاق اصناف ایران : فاضلی : بیش از ۵۰ درصد صنوف کشور مشمول افزایش ۸ درصدی مالیات شدند

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: پس از برگزاری ۴ جلسه فشرده با سازمان امور مالیاتی و توافق انجام شده، بیش از ۵۰ درصد صنوف سراسر کشور مشمول کمترین میزان یعنی افزایش ۸ درصدی مالیات شدند. علی فاضلی در گفت و گو با اصناف ایران افزود: مبنای وزارت اقتصاد دسته بندی اصناف به دو دسته افزایش […]

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: پس از برگزاری ۴ جلسه فشرده با سازمان امور مالیاتی و توافق انجام شده، بیش از ۵۰ درصد صنوف سراسر کشور مشمول کمترین میزان یعنی افزایش ۸ درصدی مالیات شدند.

علی فاضلی در گفت و گو با اصناف ایران افزود: مبنای وزارت اقتصاد دسته بندی اصناف به دو دسته افزایش مالیات ۲۰ درصدی برای گروه اول و افزایش مالیات ۲۵ درصدی برای گروه دوم بود اما با توافق حاصله، اصناف به ۳ گروه تقسیم شدند و افزایش مالیات به ترتیب شامل ۸، ۱۲ و ۱۸ درصد تعیین شد.

وی با بیان اینکه این توافق منجر به حمایت از صنوف ضعیف شده است، ادامه داد: رویکرد اصلی توافق مالیاتی اصناف با سازمان امور مالیاتی افزایش حداقلی مالیات برای صنوف ضعیف و افزایش منطقی و معقول برای دیگر اصناف بوده است.

فاضلی اظهار کرد: مبنای توافق مالیاتی اصناف با سازمان امور مالیاتی تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در دو مقوله رونق اقتصادی و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی بوده است.

رییس اتاق اصناف ایران گفت: همچنین بر اساس توافق با سازمان امور مالیاتی ۱۲۰ هزار واحد صنفی تا پایان خرداد ماه مهلت دارند با تجهیز به صندوق مکانیزه فروش از ۱۵ میلیون ریال جریمه معاف شوند.