دیدار و گفتگو علی بهرمند رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران با رئیس اتحادیه نان و شیرینی آلمان وجهان و رئیس نمایشگاه نان و شیرینی مونیخ (گزارش تصویری)

در راستای ارتقاء صنعت شیرینی ونیز استفاده از تکنولوژی و تجربه دیگر کشورها و بهبود هر چه بیشتر کیفیت شیرینی های موجود آقای علی بهرمند ریاست اتحادیه صنف قنادان تهران با آقای پیتر بکر ریاست اتحادیه  نان و شیرینی آلمان و جهان و همینطور خانم اشنایدر ریاست نمایشگاه نان و شیرین مونیخ ضمن بازدید از […]

در راستای ارتقاء صنعت شیرینی ونیز استفاده از تکنولوژی و تجربه دیگر کشورها و بهبود هر چه بیشتر کیفیت شیرینی های موجود آقای علی بهرمند ریاست اتحادیه صنف قنادان تهران با آقای پیتر بکر ریاست اتحادیه  نان و شیرینی آلمان و جهان و همینطور خانم اشنایدر ریاست نمایشگاه نان و شیرین مونیخ ضمن بازدید از جندین واحد صنفی تبادل نظر نمودند.

در راستای ارتقاء صنعت شیرینی ونیز استفاده از تکنولوژی و تجربه دیگر کشورها و بهبود هر چه بیشتر کیفیت شیرینی های موجود آقای علی بهرمند ریاست اتحادیه صنف قنادان تهران با آقای پیتر بکر ریاست اتحادیه  نان و شیرینی آلمان و جهان و همینطور خانم اشنایدر ریاست نمایشگاه نان و شیرین مونیخ ضمن بازدید از جندین واحد صنفی نمونه تبادل نظر نمودند.