دوشنبه آینده جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اتاق اصناف ایران تشکیل می شود

نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه دوم شهریور ماه آینده در محل اتاق اصناف ایران برگزار می شود. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: مهمترین مسایل اصناف کشور از جمله اصلاح قانون مالیات‌ها و قانون نظام صنفی در نشست مذکور مطرح خواهد شد. وی افزود: در این نشست که اعضای کمیسیون اقتصادی […]

نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه دوم شهریور ماه آینده در محل اتاق اصناف ایران برگزار می شود.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: مهمترین مسایل اصناف کشور از جمله اصلاح قانون مالیات‌ها و قانون نظام صنفی در نشست مذکور مطرح خواهد شد.
وی افزود: در این نشست که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران حضور خواهند داشت، همچنین در خصوص برنامه ششم بحث و تبادل نظر خواهد شد.
اصناف با بیش از ۳ میلیون واحد صنفی از جمله ۶۵۰ هزار صنوف تولیدی تاثیر مهمی در اقتصاد کشور دارند و می توانند در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کنند.
اتاق اصناف ایران به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی همچنین آماده است در اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاری امور به بخش غیردولتی، بخشی از وظایف را برعهده گیرد.