فاضلی: منعی برای صدور پروانه کسب فروشگاه های زنجیره ای وجود ندارد

رییس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: این اتاق هیچ منعی برای صدور پروانه کسب به منظور ایجاد فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای ندارد.به گزارش اصناف ایران، علی فاضلی گفت: فروشگاه های زنجیره ای یکی از الزامات شهرهای بزرگ است اما به دلایلی چون نیاز به سرمایه گذاری سنگین، هنوز گسترش پیدا نکرده است.وی افزود: […]

رییس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: این اتاق هیچ منعی برای صدور پروانه کسب به منظور ایجاد فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای ندارد.
به گزارش اصناف ایران، علی فاضلی گفت: فروشگاه های زنجیره ای یکی از الزامات شهرهای بزرگ است اما به دلایلی چون نیاز به سرمایه گذاری سنگین، هنوز گسترش پیدا نکرده است.
وی افزود: فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ نیاز به سرمایه گذاری های سنگینی دارند لذا نیازمند حمایت بیشتری هستند. اگر تسهیلات لازم از سوی مسئولان ذیربط فراهم شود، به یقین فروشگاه های کوچک ما هم به این سمت حرکت خواهند کرد.
فاضلی با بیان اینکه یکی از عارضه های فعلی اقتصاد ایران توجه نکردن به بهبود فضای کسب و کار است، افزود: در این زمینه تسهیل قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها ضروری است.
وی ادامه داد: چنانچه به سمت بهبود فضای کسب و کار حرکت نکنیم، در ایجاد اشتغال با مشکل مواجه می شویم.
رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: یکی از کارهایی که ما در سطح کشور برای فروشگاه های کوچک درنظر گرفته ایم، تشویق به ادغام به منظور تاسیس فروشگاه های زنجیره ای است.
فاضلی با بیان اینکه اکنون حدود ۱۰۸۵ واحد فروشگاه زنجیره ای در کشور داریم که فوق العاده کم است، گفت: حتی در تهران هم تعداد فروشگاه های زنجیره ای کم است لذا باید برای سرمایه گذاران ایجاد این فروشگاه ها تسهیلات ایجاد کرد و دولت و نظام بانکی باید این تسهیلات را فراهم کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه گذاران خارجی هم می توانند با همکاری اتاق اصناف ایران فروشگاه ایجاد کنند، اظهار کرد: منعی برای حضور سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد اما در این خصوص تغییر قوانین و آیین نامه ها و همچنین اصلاحات لازم باید توسط دولت انجام شود نه اتاق اصناف.
فاضلی با بیان اینکه باید انگیزه های لازم برای سرمایه گذاران ایجاد فروشگاه های زنجیره ای فراهم شود، تصریح کرد: البته ما سرمایه گذاران داخلی هم کم نداریم و شاید در این بخش ( تاسیس فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای ) حتی نیازی به سرمایه گذاران خارجی هم نداشته باشیم.