قابل توجه همکاران محترم

  ثبت نام و تمدید بیمه تکمیلی درمان شروع شد لطفا جهت ثبت نام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح لغایت 13 به اتحادیه مراجعه گردد. مهلت ثبت نام تا تاریخ 94/09/01 می باشد. تلفن تماس  66907795

 

ثبت نام و تمدید بیمه تکمیلی درمان شروع شد

لطفا جهت ثبت نام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح لغایت 13 به اتحادیه مراجعه گردد. مهلت ثبت نام تا تاریخ 94/09/01 می باشد.

تلفن تماس  66907795