قابل توجه همکاران محترم

دوره جدید کلاسهای شیرینی پزی (ترکاری) در محل آموزشگاه اتحادیه صنف قنادان در مورخ 94/10/07 برگزار می گردد. 1- آموزش انواع برشهای شیرینی تر 2- آموزش چیز کیک 3- معرفی انواع بریلو ها و براق کنندها 4- آماده سازی خامه قنادی 4- آماده سازی خامه قنادی  

دوره جدید کلاسهای شیرینی پزی (ترکاری) در محل آموزشگاه اتحادیه صنف قنادان در مورخ 94/10/07 برگزار می گردد.

1- آموزش انواع برشهای شیرینی تر

2- آموزش چیز کیک

3- معرفی انواع بریلو ها و براق کنندها

4- آماده سازی خامه قنادی

4- آماده سازی خامه قنادی