جایگاه اصناف در برنامه توسعه ششم ارتقامی یابد

  فاضلی رییس اتاق اصناف تهران در اجلاس روسای اتحادیه صنفی اتاق با اشاره به حضور میلیونی مردم ایران در اربعین حسینی و نقش اصناف در پشتیبانی از این حماسه ملی گفت: حرکت فوق العاده بود که اصناف انجام دادند. حمایت و پشتیبانی از ۲۵ میلیون زائر در نجف و کربلا در قالب سپاه حضرت […]

 


IMG_0037فاضلی رییس اتاق اصناف تهران در اجلاس روسای اتحادیه صنفی اتاق با اشاره به حضور میلیونی مردم ایران در اربعین حسینی و نقش اصناف در پشتیبانی از این حماسه ملی گفت: حرکت فوق العاده بود که اصناف انجام دادند. حمایت و پشتیبانی از ۲۵ میلیون زائر در نجف و کربلا در قالب سپاه حضرت محمد رسول ا… و استانداری تهران در ستاد معین نجف تقدیر می کنم.

وی اضافه کرد: در بحث انتخابات آینده یک حرف بیشتر نداریم. وظیفه جمعی اصناف هدایت مجموعه مردم در صحنه انتخابات و صندوق های آراست. مقام معظم رهبری نقش اصناف پررنگتر خواهد بود و جلب مشارکت مردمی وظیفه اصلی اصناف در انتخابات خواهد بود. اصناف به هیچ عنوان حق بر خورد سیاسی با انتخابات را در کشور ندارد اما اگر کاندیدای صنفی باشد بدون استثنا از او حمایت می کنیم.

فاضلی در خصوص مالیات هم گفت: آنچه که به عنوان گردهمایی در مجلس انجام می گیرد مطالبه اصناف نیست.

وی رئیس جدیدسازمان امور مالیاتی را انسانی با دانش و فرهیخته خواند وگفت: به طور یقین با سازمان امور مالیاتی در آینده توافقات خوبی خواهیم داشت.

رییس اتاق اصناف ایران گفت: در برنامه توسعه ششم ۱۹ کمیته را اتاق اصناف مشارکت داشت مسایل خوبی از آن در حال استخراج است.

فاضلی با تشکر از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت می خواهد خود را از تولید خدمات رها می کند. این مهم با کمک کارشناسان اصناف بود که اتفاق افتاد و بخش خدمات دولتی به سمت بنگاه های اقتصاد کوچک هدایت شود.

وی اضافه کرد: دولت می خواهد بانک کسب و کار راه اندازی کند و اگر حمایت اصناف باشد نیازی به این بانک ها نیست. اصناف بهتر از دیگران متوجه جریانات حذف یا اضافه کردن وزارتخانه می شوند و مخالفتشان هم آگاهانه است.

رئیس اتاق اصناف ایران در پیایان بااشاره به جایگاه جدید اصناف در برنامه ششم توسعه که برای اولین بار درتاریخ اصناف واقتصاد ایران به وقوع خواهد پیوست ،گفت: در کمیته های مختلف برنامه ششم اصناف جایگاه خاصی پیدا کردند. اتاق اصناف عضو دایمی شورای گفتگو شد در گذشته اتاق اصناف بودجه ای نداشت ولی الان در برنامه ششم  وبودج بندی سال آینده برای اصناف بودجه در نظر گرفتند. اتاق اصناف عضو صندوق توسعه ملی شد. عضو شورای پول و اعتبار شدیم هرچند که برخی ها مخالفند ولی به نتیجه خواهد رسید تا اصناف عضو شورای پول واعتبار خواهیم شد. تمام اتاق های اصناف در استانهای کشور عضو برنامه ریزی استانداری شدند.