قابل توجه همکاران گرامی

خواهشمند است جهت اطلاع از اخبار صنف به لینک تلگرامی اتحادیه به آدرس ذیل مراجعه نمائید.   https://telegram.me/ghanadan

خواهشمند است جهت اطلاع از اخبار صنف به لینک تلگرامی اتحادیه به آدرس ذیل مراجعه نمائید.

 

https://telegram.me/ghanadan