قابل توجه همکاران گرامی آموزش انواع شورینی و فینگرفود در آموزشگاه اتحادیه صنف قنادان تهران

? آموزش? ? انواع شورینی و ?  فینگر فود در آموزشگاه اتحادیه قنادان( آموزشگاه قناد) تاریخ برگزاری: روزهای نهم(۹) و شانزدهم (۱۶) مرداد ماه. از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ مدرس محترم : آقای شراهی ☎️ ☎️ ۶۶۹۳۰۳۱۹- ۶۶۹۲۴۰۴۴

? آموزش?

? انواع شورینی و

?  فینگر فود

در آموزشگاه اتحادیه قنادان( آموزشگاه قناد)

تاریخ برگزاری:

روزهای نهم(۹) و

شانزدهم (۱۶) مرداد ماه.

از ساعت ۹ صبح الی ۱۳

مدرس محترم : آقای شراهی

☎️ ☎️ ۶۶۹۳۰۳۱۹- ۶۶۹۲۴۰۴۴