مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران: تعامل و همکاری اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی در راستای رضایت مودیان است

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران از تعامل و همکاری خوب سازمان امور مالیاتی در همراهی با برنامه های مالیاتی در سال جاری قدردانی کرد و گفت: این رویکرد برای هر دو طرف، برد – برد محسوب می شود و در راستای رضایت مودیان است . محمدرضا جعفریان درگفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق […]

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران از تعامل و همکاری خوب سازمان امور مالیاتی در همراهی با برنامه های مالیاتی در سال جاری قدردانی کرد و گفت: این رویکرد برای هر دو طرف، برد – برد محسوب می شود و در راستای رضایت مودیان است .

محمدرضا جعفریان درگفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ظرفیت زیادی برای همکاری بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی وجود دارد، افزود: امیدواریم این روند استمرار یابد که به نفع هر دو طرف خواهد بود.

وی تصریح کرد: در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری تعامل های صورت گرفته بسیار خوب بود و بالغ بر۸۹۴ هزار مودی در راستای اجرای تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیات مستقیم اظهار نامه پرکردند و از سازمان امور مالیاتی می خواهیم که در استای اعتماد سازی برای این دسته از مودیان برگه قطعی صادر شود .

جعفریان اظهار کرد: همچنین بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از اصناف و مشاغل کشور در اجرای قانون مالیات های مستقیم نسبت به تسلیم اظهارنامه قانونی خودشان با سازمان امور مالیاتی همکاری و برابر قانون اظهار نامه های خود را تسلیم کردند؛ از سازمان امور مالیاتی نیز تقاضا داریم دستور رسیدگی به پروندهای این مودیان را بدهد و در صورتی که واجد شرایط قانون مالیات ها بودند، برایشان برگه قطعی را صادر کند .

وی همچنین از مدیران سازمان امور مالیاتی خواست در اجرای ماده ۱۶۳قانون مالیات ها با اتاق اصناف ایران نیز تعامل داشته باشد و مودیانی که زودتر نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کرده بودند را از جایزه خوش حسابی بهرمند سازند .

جعفریان تاکید کرد: با توجه به تعاملاتی که در دو سه سال اخیر بین اتاق اصناف ایران و سازمان امورمالیاتی در جهت برداشتن مشکلاتی که سر راه بنگاههای اقتصادی کوچک وجود داشته ، عملکردها بسیار خوب بوده و امیدواریم همچنان این تعاملات خوب و امیدبخش ادامه داشته باشد.