اولین مسابقه سراسری طراحان و سازندگان کیک های تجسمی (گزارش تصویری)