تصویب بودجه سال ۹۷ اتاق اصناف تهران

بودجه سال ۹۷ اتاق اصناف تهران در آخرین ا اجلاس روسای اتحادیه های صنفی به تصویب رسید. به گزارش خبر نگار اتاق اصناف تهران، در هشتمین و آخرین اجلاس روسای اتاق اصناف تهران که با حضور حد اکثری اعضای اجلاس بر گزار شد، بودجه سال ۹۷ پس از نقد و نظرهای کارشناسی روسای با تجربه […]

بودجه سال ۹۷ اتاق اصناف تهران در آخرین ا اجلاس روسای اتحادیه های صنفی به تصویب رسید.

به گزارش خبر نگار اتاق اصناف تهران، در هشتمین و آخرین اجلاس روسای اتاق اصناف تهران که با حضور حد اکثری اعضای اجلاس بر گزار شد، بودجه سال ۹۷ پس از نقد و نظرهای کارشناسی روسای با تجربه اجلاس با رای اکثریت حاضران در اجلاس به تصویب رسید.

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف تهران و ایران در این اجلاس گفت: اظهار نظرهای کارشناسی روسای اتحادیه های صنفی اتاق اصناف همواره گره گشای مشکلات بوده است و حق دارند در خصوص مسائلی که در اتاق مطرح می باشد اظهار نظر کنند.

رئیس اتاق اصناف در خصوص هزینه های قبض پسماند شهرداری تهران نیز بیان کرد: پسماند یکی از معضلات اصلی است که نظام شهری به اصناف تحمیل می کند.

وی تاکید کرد: دربحث پسماند اگر شهرداری اصرار داشته باشد به عنوان سربازان شهری از پرداخت آن خودداری خواهند کرد.