قابل توجه همکاران محترم،کلاس آموزشی تخصصی شیرینی ((ماکارون))

کلاس آموزشی تخصصی شیرینی ?  ماکارون  ? تاریخ برگزاری: سوم (۳) اردیبهشت از ساعت ۹ صبح الی  ۱۳ در آموزشگاه قناد ☎️☎️ ۶۶۹۳۰۳۱۹ – ۶۶۹۲۴۰۴۴

کلاس آموزشی تخصصی شیرینی

?  ماکارون  ?

تاریخ برگزاری: سوم (۳) اردیبهشت

از ساعت ۹ صبح الی  ۱۳ در آموزشگاه قناد

☎️☎️ ۶۶۹۳۰۳۱۹ – ۶۶۹۲۴۰۴۴