بیش از ۲۹۱ هزار فقره بازرسی از صنوف سراسر کشور در اسفند ماه انجام شد

تعداد کل بازرسی ها از صنوف سراسر کشور در اسفندماه سال قبل ۲۹۱ هزار و ۸۲۳ فقره بود که ۱۶ هزار و ۳۸۷ فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از۵۳ میلیارد و ۴۱۲ میلیون ریال تشکیل شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، در ماه مذکور ۱۲هزار و ۳۲۲ فقره […]

تعداد کل بازرسی ها از صنوف سراسر کشور در اسفندماه سال قبل ۲۹۱ هزار و ۸۲۳ فقره بود که ۱۶ هزار و ۳۸۷ فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از۵۳ میلیارد و ۴۱۲ میلیون ریال تشکیل شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، در ماه مذکور ۱۲هزار و ۳۲۲ فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که ۵۹ درصد در بخش کالا و ۴۱ درصد در بخش خدمات بود. از مجموع شکایات دریافتی ۲۲ درصد به صورت حضوری، ۵۴درصد تلفنی و ۲۴ درصد به صورت کتبی دریافت و رسیدگی شده است . پس از بررسی های معموله و ارزیابی کارشناسان، تعداد ۱۱ هزار و ۸۶۷ فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شد. همچنین از کل شکایات قابل پیگیری۲۰ درصد منجر به رضایت شاکی، ۳۰درصد متخلف،۳۲ درصد غیرمتخلف و ۱۸درصد در دست بررسی است. بیشترین عناوین تخلف در ماه مورد گزارش مربوط به درج نکردن قیمت، گران‌فروشی و صادر نکردن صورتحساب بود.