عضو هیات رییسه اتاق: مرکز اموزش اتاق اصناف حلقه اتصال بازار کارو دانشگاه می شود

خسروابراهیمی نیا عضو هیات رییسه اتاق اصناف تهران گفت: با توجه به شکاف موجود بین دانشگاه واشتغالزایی مرکز آموزش اتاق اصناف تهران بهترین ومناسب ترین راه برای اتصال بازار کار ودانشگاه خواهد شد. مسوول آموزش اتاق اصناف تهران با اشاره به افتتاح این مرکز در تهران گفت: مرکز آموزش اتاق اصناف تهران با دانشگاه علمی […]

خسروابراهیمی نیا عضو هیات رییسه اتاق اصناف تهران گفت: با توجه به شکاف موجود بین دانشگاه واشتغالزایی مرکز آموزش اتاق اصناف تهران بهترین ومناسب ترین راه برای اتصال بازار کار ودانشگاه خواهد شد.

مسوول آموزش اتاق اصناف تهران با اشاره به افتتاح این مرکز در تهران گفت: مرکز آموزش اتاق اصناف تهران با دانشگاه علمی کاربردی همکاری خواهد داشت و از این مرکز افرادی فارغ التحصیل می شوند که یا فعال در بازار کار باشند ودر عمل بتوانند شغلی برای خودشان دست وپا کنند.

وی اضافه کرد: واقعیت این است که حتی در شرایط کنونی هم بازار و واحدهای تولیدی وتوزیعی اصناف تهران وکشور نیاز ضروری و فوری به افرادی دارند که تخصصی داشته باشند متاسفانه افرادی که دنبال کار هستند تخصصی ندارند وفقط مدرک دانشگاهی دارند .

عضوهیات رییسه اتاق اصناف تهران گفت: اصناف پتانسیل بکارگیری تعداد زیادی نیروی انسانی ماهر را دارند وحتی متصدیان صنفی وکارفرمایان می توانند برای آموزش نوتربیت نیروی انسانی ماهر اقدام کنند اما تضمینی برای ادامه فعالیت این نیروی انسانی در همان واحد صنفی وجود ندارد و در عمل کارفرما ریسک کمتری برای آموزش می کند.

مسول آموزش هیات رییسه اتاق اصناف تهران گفت: مرکز آموزش اتاق اصناف با توجه به تجارب عملی که اعضای آن دارند بهترین مکان آموزش متقاضیان واقعی بازار کار است و تمام برنامه های این مرکز حول همین محور قرار گرفته است.