عضویت ریاست اتاق اصناف ایران در ۶ شورای تخصصی

رییس اتاق اصناف ایران در حال حاضر در ۶ شورای تخصصی عضویت دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در حال حاضر در ۶ شورای تخصصی شامل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی، ماده ۱۲ احکام دائمی برای بهبود محیط کسب […]

رییس اتاق اصناف ایران در حال حاضر در ۶ شورای تخصصی عضویت دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در حال حاضر در ۶ شورای تخصصی شامل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی، ماده ۱۲ احکام دائمی برای بهبود محیط کسب و کار، هیات مقرارت زدایی، شورای گفت و گو و ستاد تنظیم بازار عضویت دارد. عضویت اتاق اصناف ایران در چهار شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، هیات مقررات زدایی، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی و ماده ۱۲ احکام دائمی برای بهبود محیط کسب و کار در دوره ششم فعالیت اتاق اصناف ایران محقق شده است. براساس آخرین اخبار ، عضویت ریاست اتاق اصناف ایران برای حضور در شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بر اساس دستور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بوده و طی مراحل قانونی در دست اقدام است ضمن اینکه عضویت در شورای عالی بیمه نیز در دستور کار قرار دارد. سیاست هیات رییسه و شخص ریاست اتاق اصناف ایران در چهار سال گذشته، توسعه و ارتقاء جایگاه این اتاق بوده و در سال ۱۳۹۷ به طور حتم اقدامات ویژه ای در این زمینه در دستور کار اتاق قرار خواهد گرفت