مشاور مالیاتی اتاق اصناف خبر داد؛ توافق سازمان مالیاتی با اصناف برای مالیات عملکرد سال ۹۶/ افزایش ۵ درصد مالیات گروه سوم مشاغل

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران از توافق سازمان مالیاتی با اصناف برای عملکرد مالیاتی سال ۹۶ اصناف خبر داد. محمدرضا جعفریان با اشاره به توافق سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف برای مالیات عملکرد سال ۹۶ بخشی از مشاغل حقیقی و گروه سوم مشاغل اظهار داشت: در راستای اجرای تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمولان […]

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران از توافق سازمان مالیاتی با اصناف برای عملکرد مالیاتی سال ۹۶ اصناف خبر داد. محمدرضا جعفریان با اشاره به توافق سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف برای مالیات عملکرد سال ۹۶ بخشی از مشاغل حقیقی و گروه سوم مشاغل اظهار داشت: در راستای اجرای تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمولان این تبصره و گروه سوم بند ۲ آئین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر شد مالیات عملکرد سال ۹۶ آنها نسبت به سال ۹۵ با ۵ درصد افزایش همراه باشد. مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تاکید کرد: مودیانی که ۱۰ برابر رقم مذکور در ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به فروش و خدمات درآمد دارند، می‌توانند از این تفاهم به وجود آمده استفاده کنند. وی افزود:‌ همچنین گروه سوم مشاغل در صورتی که فعالیت‌شان منطبق با تبصره یاد شده است، می‌توانند اظهارنامه و مالیات متعلقه را پرداخت و در شهریور ماه برگه مالیات قطعی خود را دریافت کنند. جعفریان یادآور شد: مؤدیانی که هنگام تسلیم اظهارنامه مالیات خود را کامل نپردازند، می‌توانند ۴۰ درصد آن را به صورت نقدی و مابقی را در ۴ قسط پرداخت کنند. جعفریان عنوان کرد:‌ در حال حاضر نزدیک ۶۰۰ هزار واحد صنفی معاف از مالیات بوده و حدود ۹۰۰ هزار واحد نیز مشمول توافق تبصره ۱۰۰ خواهند شد.