رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران: ایجاد شغل در حوزه اصناف ارزان تر است

رئیس مرکز اصناف و بازرگان ایران با بیان اینکه ایجاد شغل در حوزه اصناف ارزان تر از سایر بخش هاست، گفت: در صورت هدایت بخشی از سرمایه گذاری به سمت اصناف می توان بهره بیشتری در عرصه اشتغال و تولید ببریم. سیدجواد احمدی در آیین گرامیداشت روز ملی اصناف که در همدان برگزار شد، به […]

رئیس مرکز اصناف و بازرگان ایران با بیان اینکه ایجاد شغل در حوزه اصناف ارزان تر از سایر بخش هاست، گفت: در صورت هدایت بخشی از سرمایه گذاری به سمت اصناف می توان بهره بیشتری در عرصه اشتغال و تولید ببریم. سیدجواد احمدی در آیین گرامیداشت روز ملی اصناف که در همدان برگزار شد، به جایگاه قابل توجه اصناف در زمینه اشتغال و تولید اشاره و اضافه کرد: ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به واحدهای صنفی است. وی اظهار داشت: ۴۸۰ هزار واحد صنفی در زمینه تولید و خدمات فنی فعالیت می کنند و به لحاظ وابسته نبودن در تامین مواد اولیه با خارج، می توانند در شرایط کنونی به کمک اقتصاد کشور بیایند. احمدی خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی تولیدی و فنی، حتی قادر به تامین برخی مواد اولیه کارخانه ها و صنایع کشور هستند. رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران به نوسازی واحدهای صنفی تاکید کرد و گفت: با همراهی و تعامل بانک ها در پرداخت تسهیلات مورد نیاز می توان نیازمندی های واحدهای صنفی را برآورده ساخت. وی یادآور شد: سرمایه گذاری در نوین سازی و ارتقای بهره وری اصناف نه تنها هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری مفید و سودمند محسوب می شود. احمدی به برخی نگرانی های اصناف از توسعه فروشگاه های زنجیره ای اشاره کرد و افزود: اقبال مصرف کننده ها به سمت فروشگاه های مدرن موجب کاهش مشتری واحدهای صنفی سنتی شده است. وی خطاب به اینگونه صنوف گفت: اصناف سنتی باید تجربه خود را با دانش جوانان تلفیق کرده و آمادگی کسب و کارهای جدید و اینترنتی که مطلوب جامعه است، را داشته باشند. رئیس مرکز اصناف و بازرگان ایران اضافه کرد: اصناف اصیل و قدیمی باید آمادگی ذهنی و فکری برای ورود به تعاملات اقتصادی نوین را در خود ایجاد کنند وگرنه از چرخه بازار حذف می شوند. احمدی به قابلیت های اصناف همدان اشاره کرد و گفت: در بعضی رسته ها مانند صنایع دستی اصناف همدان می توانند اثربخشی بیشتری داشته و سرآمد کشور باشند. ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی فعال در سراسر کشور وجود دارد که در قالب هفت هزار و ۶۰۰ اتحادیه صنفی ساماندهی و توسط ۴۰۰ اتاق اصناف مدیریت می شوند.