مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران خبر داد؛ بررسی پیشنهادات اتاق اصناف برای اصلاح موادی از قانون نظام صنفی در مجلس

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: بررسی چند تبصره و ماده از قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح قانون در مرحله نهایی قرار گرفته است. محمدرضا جعفریان در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: تبصره ۳ ماده ۴۷ قانون مالیات ها که در ارتباط با فضای […]

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: بررسی چند تبصره و ماده از قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح قانون در مرحله نهایی قرار گرفته است. محمدرضا جعفریان در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: تبصره ۳ ماده ۴۷ قانون مالیات ها که در ارتباط با فضای کسب و کار است، مشکلاتی را برای کسب و کار ایجاده کرده که پیشنهاد حذف این تبصره از قانون مالیات ها را داده ایم و مورد موافقت نیز قرار گرفته است. وی تصریح کرد: تبصره ۳ ماده ۴۷ قانون مالیات ها مانع از خرید بالای ۵ میلیون تومان در فضای کسب وکار می شود و بایستی از طریق امور بانکی مراحل آن انجام شود که خواستار حذف و اصلاح این ماده شدیم . مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر نیز در دیدار با مسئولان مربوطه مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این ماده در رابطه با ارائه اظهارنامه است و می‌گوید باید تمامی دفاتر ، اسناد و مدارک را داشته باشیم که به دلیل اینکه شاید در برخی موارد امکان آن ایجاد نباشد، خواستار اصلاح این تبصره شده ایم . جعفریان با تاکید بر اینکه همانگونه که بدون حضور نمایندگان اصناف ماده ۲۹ قانون نظام صنفی را در حذف کرده اند، مجلس این مطلب را بررسی و دوباره قانون ماده ۲۹ را احصا کند. وی افزود: ماده ۲۹ قانون نظام صنفی می‌گوید اتاق های اصناف باید منبع درآمدی داشته باشد؛ چرا مجلس بدون شنیدن دفاعیات نمایندگان اصناف این ماده را حذف کرده است. بر اساس این ماده، اتاق های اصناف می توانستند با سازمان هایی که همکاری می‌کنند، درصدی از وصولی ها را کسب کنند تا جزو منابع درآمدیشان باشد. جعفریان ادامه داد: همچنین اصلاح تبصره ماده ۱۰۰ را نیز داشتیم که در کمیته مربوطه با نظر پیشنهادی اصناف موافقت شده است.