پوشش خبری دومین دوره مسابقات کشوری طراحان و سازندگان کیک های تجسمی(گزارش تصویری)