آموزش انواع شیرینی های عید در آموزشگاه اتحادیه صنف قنادان تهران

📒 قطاب 📒 انواع نخود چی 📕 نارگیلی 📗 پفکی گردویی 📔 کوکیز قیفی 📕 آجیلی 📕 برنجی 📒 آلمانی 📙 شطرنجی زمان ،۱۵ بهمن  ماه ۱۳۹۷ جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۰۲۱۶۶۹۳۰۳۱۹ و ۰۲۱۶۶۹۲۴۰۴۴تماس حاصل فرمائید

📒 قطاب
📒 انواع نخود چی
📕 نارگیلی
📗 پفکی گردویی
📔 کوکیز قیفی
📕 آجیلی
📕 برنجی
📒 آلمانی
📙 شطرنجی

زمان ،۱۵ بهمن  ماه ۱۳۹۷

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۰۲۱۶۶۹۳۰۳۱۹ و ۰۲۱۶۶۹۲۴۰۴۴تماس حاصل فرمائید