برادر گرامی جناب آقای ابراهیم درستی ،نماینده محترم وزیر صمت و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران

برادر گرامی جناب آقای ابراهیم درستی نماینده محترم وزیر صمت و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران با نهایت تأسف ضایعه غم بار درگذشت فرزند برومندتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای روح پاک آن مرحوم علو درجات و مغفرت الهی و برای خانواده محترم صبر […]

برادر گرامی جناب آقای ابراهیم درستی
نماینده محترم وزیر صمت و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران

با نهایت تأسف ضایعه غم بار درگذشت فرزند برومندتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای روح پاک آن مرحوم علو درجات و مغفرت الهی و برای خانواده محترم صبر عظیم آرزومندیم.
ما را در غم خود شریک بدانید.

رئیس و اعضای هیئت مدیره و اعضای اتحادیه صنف قنادان تهران