قابل توجه همکاران گرامی

  به اطلاع كليه اعضاء محترم صنف قنادان تهران مي رساند متاسفانه علیرغم هشدارها واطلاعیه های پی درپی اتحادیه قنادان تهران مبنی برتعطیلی کلیه واحدهای قنادی براساس مصوبه ستادمقابله باکرونا وعدم رعایت برخی همکاران، سه واحد قنادی توسط اداره اماکن نیروی انتظامی پلمب شد. با دادن اطمینان که اتحادیه قنادان پیگیر رفع موانع قانونی و […]

 

به اطلاع كليه اعضاء محترم صنف قنادان تهران مي رساند متاسفانه علیرغم هشدارها واطلاعیه های پی درپی اتحادیه قنادان تهران مبنی برتعطیلی کلیه واحدهای قنادی براساس مصوبه ستادمقابله باکرونا وعدم رعایت برخی همکاران، سه واحد قنادی توسط اداره اماکن نیروی انتظامی پلمب شد.
با دادن اطمینان که اتحادیه قنادان پیگیر رفع موانع قانونی و کسب مجوز گشایش واحدهای قنادی است، لطفا به فاصله گیری اجتماعی و مصوبات واطلاعیه ها توجه کامل داشته باشید.

علی بهره مند
اتحاديه صنف قنادان تهران