اطلاعیه مهم – فوری

بسمه تعالی همکار محترم باسلام از کلیه اعضای محترم صنف قنادان تهران درخواست می شود حداکثر تا پایان هفته ۲۸ فررودین ۱۳۹۹ نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه اداره بهداشت به نشانی http://salamat.gov.ir اقدام و پس از دریافت کد رهگیری هشت رقمی اداره بهداشت ، شماره آن را در معرض دید افراد قرار داده […]

بسمه تعالی
همکار محترم
باسلام
از کلیه اعضای محترم صنف قنادان تهران درخواست می شود حداکثر تا پایان هفته ۲۸ فررودین ۱۳۹۹ نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه اداره بهداشت به نشانی http://salamat.gov.ir اقدام و پس از دریافت کد رهگیری هشت رقمی اداره بهداشت ، شماره آن را در معرض دید افراد قرار داده و بر اساس تعهد نامه مربوطه کلیه اصول بهداشتی ، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از دستکش ، ماسک، ومواد ضد عفونی کننده در محل کسب خود را رعایت نمایند.
بدیهی است در صورت عدم دریافت کد بهداشتی ورعایت پروتکل های بهداشتی، مسئولین ذیربط نسبت به پلمب واحد صنفی آنان اقدام خواهند نمود .واتحادیه هیچگونه مسئولیتی را نخواهدپذیرفت

علی بهرمند

رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران