علی بهرمند رئیس اتحادیه صنف قنادی، شیرینی، کافه قنادی تهران: ماه رمضان امسال کم تر زولبیا و بامیه خریداری شد

رئیس اتحادیه صنف قنادی، شیرینی، کافه قنادی تهران در ارتباط با وضقیت فروش صنف در ماه رمضان از کاهش میزان خرید زولبیا و بامیه در ماه رمضان امسال خبر داد. رئیس اتحادیه صنف قنادی، شیرینی، کافه قنادی تهران در ارتباط با تاثیر شیوع ویروس کرونا بر فروش اعضای صنف در ماه رمضان از کاهش میزان […]

رئیس اتحادیه صنف قنادی، شیرینی، کافه قنادی تهران در ارتباط با وضقیت فروش صنف در ماه رمضان از کاهش میزان خرید زولبیا و بامیه در ماه رمضان امسال خبر داد.

علی بهرمند رئیس اتحادیه صنف قنادی، شیرینی، کافه قنادی تهران و نایب رئیس کمیسیون نرخ گذاری اتاق اصناف با بیان اینکه مصرف زولبیا و بامیه در ماه رمضان افزایش پیدا می کند، گفت: زولبیا و بامیه جزو یکی از پرمصرف ترین خوراکی ها در ماه رمضان است اما شیوع ویروس کرونا منجر شده است تا امسال مصرف این خوراکی بشدت کاهش پیدا کند.
رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی قیمت زولبیا و بامیه نسبت به سال گذشته، گفت: به دلیل اینکه محصولات از جمله آرد را با نرخ آزاد خریداری می کنیم، قیمت زولبیا و بامیه نسبت به سال گذشته کمی افزایش یافت.
او بیان کرد: شیرینی فروشان هم اکنون فعال هستند اما میزان فروش آنها نسبت به سال گذشته به یک سوم رسیده است.
رئیس اتحادیه صنف قنادی، شیرینی، کافه قنادی تهران در خصوص فروش زولبیا به صورت غیر بهداشتی، تشریح کرد: تعداد واحدهای زیر زمینی که زولبیا و بامیه تولید می کنند زیاد است و فعالیت این واحدها در ماه رمضان، بیشتر از پیش می شود. این واحدها به دلیل قیمت کمتر نسبت به قنادی ها توانسته اند مردم را جذب کنند و عوارض غیر بهداشتی را رقم بزنند.