قابل توجه همکاران گرامی

همکاران گرامی احتراما عطف به بخشنامه اتاق محترم اصناف تهران کلیه واحدهای صنفی از ایجاد هرگونه سدمعبر صنفی در پیاده روها و جلوی درب واحدهای صنفی خودداری نموده و با شهرداریهای مناطق همکاری نمایید. لینک تلگرامی قنادان تهران:https://t.me/ghanadan اینیستاگرام:ghannadan.ir اتحادیه صنف قنادان تهران  

همکاران گرامی
احتراما عطف به بخشنامه اتاق محترم اصناف تهران کلیه واحدهای صنفی از ایجاد هرگونه سدمعبر صنفی در پیاده روها و جلوی درب واحدهای صنفی خودداری نموده و با شهرداریهای مناطق همکاری نمایید.
لینک تلگرامی قنادان تهران:https://t.me/ghanadan اینیستاگرام:ghannadan.ir
اتحادیه صنف قنادان تهران