اطلاعیه انتخاباتی

همکار محترم باسلام واحترام آیا میدانید؟ انتخابات هیات مدیره اتحادیه قنادان تهران درروز هشتم مهرماه با مشارکت اعضای صنف قناد برگزار می گردد. اعضای صنف همه در انتخابات شرکت کنند، پرشور شرکت کنند، آگاهانه شرکت کنند، فکر کنند، تحقیق کنند و آن کسی را که می‌خواهند انتخاب کنند. حضور آگاهانه در انتخابات و انتخاب هوشمندانه […]

همکار محترم باسلام واحترام
آیا میدانید؟
انتخابات هیات مدیره اتحادیه قنادان تهران درروز هشتم مهرماه با مشارکت اعضای صنف قناد برگزار می گردد.

اعضای صنف همه در انتخابات شرکت کنند، پرشور شرکت کنند، آگاهانه شرکت کنند، فکر کنند، تحقیق کنند و آن کسی را که می‌خواهند انتخاب کنند.
حضور آگاهانه در انتخابات و انتخاب هوشمندانه از سوی آحاد اعضای صنف قناد، مشارکت در اداره امورصنفی است.

اتحادیه قنادان تهران