دعوت نامه جهت حضور پرشور در انتخابات صنف قنادان تهران

همکاران گرامی، دراین فضای نابسامان اقتصادی به همدلی و انسجام صنفی نبازمندیم حضور حداکثری در انتخابات صنف قنادان تهران لازمه حرکت به سوی صنفی موفق می باشد ، مشارکت شما همکارن گرامی تنضمین کننده آینده روشن صنف قناد می باشد وعده دیدار ما روز سه شنبه مورخ ۸ مهرماه ۹۹ ساعت ۹ الی ۱۴ در […]

همکاران گرامی، دراین فضای نابسامان اقتصادی به همدلی و انسجام صنفی نبازمندیم حضور حداکثری در انتخابات صنف قنادان تهران لازمه حرکت به سوی صنفی موفق می باشد ،

مشارکت شما همکارن گرامی تنضمین کننده آینده روشن صنف قناد می باشد

وعده دیدار ما روز سه شنبه مورخ ۸ مهرماه ۹۹ ساعت ۹ الی ۱۴ در محل اتحادیه صنف قنادان تهران