رای اعتماد مجدد اعضا ((علی بهرمند)) چهره محبوب جامعه قنادان در انتخابات اتحادیه صنف دارندگان قنادی , شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران حائز حداکثر آراء گردید

✅ علی بهرمند در انتخابات اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران حائز حداکثر آراء گردید 🔸افراد منتخب هیئت مدیره وبازرس به ترتیب ذیل میباشند: ۱- آقای علی بهرمند ۲- آقای شیرمحمد غفاریان ۳- آقای علیرضا طهماسبی ۴- آقای حسن قرصی ۵- آقای البرز علیمرادی ۶- آقای رسول افتان ۷- آقای عباس […]

✅ علی بهرمند در انتخابات اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران حائز حداکثر آراء گردید

🔸افراد منتخب هیئت مدیره وبازرس به ترتیب ذیل میباشند:
۱- آقای علی بهرمند
۲- آقای شیرمحمد غفاریان
۳- آقای علیرضا طهماسبی
۴- آقای حسن قرصی
۵- آقای البرز علیمرادی
۶- آقای رسول افتان
۷- آقای عباس زجاجی
بازرس آقای مرتضی طحانی