بنام خداوند رحمان

بنام خداوند رحمان برگزاری انتخابات اتحادیه قنادان تهران که در نهایت شایستگی و با نشاط ودرخور صنف بزرگ قناد ، که با رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانونی و در نهایت صحت و سلامت برگزار گردید ، خدمت تمامی اعضا ، قنادان زحمت‌کش و کارآفرین که بامشارکت خود افتخار آفریدندوالبته شایسته بهترین ها هستند، تبریک […]

بنام خداوند رحمان
برگزاری انتخابات اتحادیه قنادان تهران که در نهایت شایستگی و با نشاط ودرخور صنف بزرگ قناد ، که با رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانونی و در نهایت صحت و سلامت برگزار گردید ، خدمت تمامی اعضا ، قنادان زحمت‌کش و کارآفرین که بامشارکت خود افتخار آفریدندوالبته شایسته بهترین ها هستند، تبریک عرض می نمایم.
این انتخابات و متانت و مدیریت برگزاری آن برگ زرین دیگری است بر تارک این اتحادیه در مجموعه اتحادیه های صنفی اتاق اصناف و وزارت صمت ، حلاوت این موفقیت بر تمامی قنادان مبارک باشد .
انشاالله
علی بهرمند
رئیس اتحادیه قنادان تهران