اعضای محترم اتحادیه صنف قنادان تهران🌺🌺🌺

اعضای محترم اتحادیه صنف قنادان تهران🌺🌺🌺 حضور پرشکوه شما در انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه، مهر تأییدی بر دلبستگی شما اعضا با خانواده اتحادیه صنف قنادان بود. اینک رقابت‌ها به پایان رسیده است و نمایندگان منتخب باید خدمت به اعضا و حل مشکلات آنان را در رأس برنامه‌های خود قرار بدهند. بیشک خدمت صادقانه […]

اعضای محترم اتحادیه صنف قنادان تهران🌺🌺🌺
حضور پرشکوه شما در انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه، مهر تأییدی بر دلبستگی شما اعضا با خانواده اتحادیه صنف قنادان بود.
اینک رقابت‌ها به پایان رسیده است و نمایندگان منتخب باید خدمت به اعضا و حل مشکلات آنان را در رأس برنامه‌های خود قرار بدهند. بیشک خدمت صادقانه و خالصانه ازجمله اولویت‌های جدی هیات مدیره صنف قنادان تهران خواهد بود که نمایندگان بایستی از ابتدای شکل‌گیری تا روز پایان آن بدان ملتزم و پایبند باشند.
اتحادیه صنف قنادان ضمن تشکر و تقدیر از حضور اعضا محترم همیشه درصحنه که با تلاش خود فضای صمیمی و به‌دوراز تنش در برگزاری انتخاباتی شایسته را فراهم آوردند، از دست‌اندرکاران اجرایی و نظارتی سازمان محترم صمت و اتاق اصناف تهران قدردانی می‌نماید.
اتحادیه صنف قنادان تهران