محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس جمهور اعلام کرد:۱۴ تصميم اقتصادي دولت در حمايت از کسب و کارها/ تحقق بخشي از خواسته هاي اصناف توسط ستاد ملي مقابله با کرونا

  محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس جمهور صبح امروز جزئيات ۱۴تصميم اقتصادي دولت هم زمان با اجراي «طرح مديريت هوشمند محدوديت‌ها متناسب با وضعيت و روند بيماري کوويد ۱۹ در شهرهاي کشور » براي حمايت اقتصادي از مردم و کسب و کارها را اعلام کرد. محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس جمهور صبح امروز جزئيات ۱۴تصميم […]

 

محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس جمهور صبح امروز جزئيات ۱۴تصميم اقتصادي دولت هم زمان با اجراي «طرح مديريت هوشمند محدوديت‌ها متناسب با وضعيت و روند بيماري کوويد ۱۹ در شهرهاي کشور » براي حمايت اقتصادي از مردم و کسب و کارها را اعلام کرد.

محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس جمهور صبح امروز جزئيات ۱۴تصميم اقتصادي دولت هم زمان با اجراي طرح مديريت هوشمند محدوديت ها متناسب با وضعيت و روند بيماري کوويد ۱۹ در شهرهاي کشور » براي حمايت اقتصادي از مردم و کسب و کارها را اعلام کرد.
بر اين اساس اين تصميمات شامل موارد ذيل است
:

۹ مورد مربوط به عموم کسب و کارها:

-عمليات اجرايي وصول ماليات مستقيم تا بهمن ماه متوقف شد.

-صدور و تمديد پروانه کسب و کار واحدهاي اقتصادي نيازمند اخذ گواهي پرداخت مالياتي نخواهند داشت.

-مهلت تسليم اظهارنامه ماليات ارزش افزوده (که در شرايط عادي هر سه ماه يک بار از سوي واحدهاي اقتصادي پر مي شود) براي دوره سوم و چهارم سال ۹۹ به مدت يک ماه تمديد شد.

-بخشودگي جرائم پرداخت نشده بدهي هاي ماليات و عوارض در صورتي که همه اين ها را پرداخت کنند تا پايان سال ۹۹ تمديد مي شود.

– مهلت اعتراض به اوراق مالياتي به مدت يک و ماه مهلت تمديد شد.

-مهلت تسليم اظهارنامه ماليات عملکرد اشخاص حقوقي که بايد در فاصله آذر تا دي انجام مي شد تا پايان بهمن تمديد شد.

-همه مجوزهايي که دستگاه ها لازم بوده صادر کنند اگر زمان آن ها تا اول بهمن بوده تا پايان بهمن به طور اتوماتيک تمديد مي شود و نيازي به مراجعه به نهادها و دستگاه ها نيست.

-مهلت پرداخت عوارض کسب و پيشه شهرداري ها تا اول بهمن تمديد شد.

۳مورد حمايتي براي ۱۴رسته شغلي به شدت آسيب ديده

-کسب و کارهاي به شدت آسيب ديده که موعد پرداخت اقساط تسهيلات آن ها آذر بوده، يک ماه تنفس خواهند داشت و مشمول جريمه نخواهند شد و چنانچه پرداخت دفعي داشتند نيز مشمول يک ماه تمديد مي شوند

-اگر آذر ماه مشکلات مالي چنان بود که کسبه با چک برگشتي مواجه شدند با مراجعه به بانک آثار مرتبه چک هاي بر گشتي لحاظ نخواهد شد اما بايد شرايط خود را به بانک اعلام کنند.

-همچنين در اين واحدها پرداخت قبوض گازي که اول آذر ماه موعد زماني پرداختشان بوده به مدت دو ماه امهال خواهد شد.