علي بهره مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران: تخصيص ۳۵۰ تن روغن به قنادي‌هاي تهران/ وضعيت قنادي ها اسف‌بار است

کد خبر : ۹۱۹۸۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳   رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران اظهار کرد: دولت سهميه‌اي حدود ۳۵۰ تن به اتحاديه تخصيص داده که بين قنادي‌ها توزيع مي‌کنيم. رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهراناظهار کرد: دولت سهميهاي حدود ۳۵۰ تن به اتحاديه تخصيص داده که بين قناديها […]

  • کد خبر : ۹۱۹۸۱
  • ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
  •  

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران اظهار کرد: دولت سهميه‌اي حدود ۳۵۰ تن به اتحاديه تخصيص داده که بين قنادي‌ها توزيع مي‌کنيم.

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهراناظهار کرد: دولت سهميهاي حدود ۳۵۰ تن به اتحاديه تخصيص داده که بين قناديها توزيع ميکنيم.

علي بهرمند در مورد مشکل توزيع روغن و آرد اظهار کرد: قنادان وضعيت خوبي ندارند، دولت اعلام کرده که مقداري روغن به بازار تزريق کرده اما در بازار آزاد قيمت روغن تفاوتي ندارد و همچنان بالا و همينطور کمياب است.وي افزود: دولت سهميهاي حدود ۳۵۰ تن به اتحاديه تخصيص داده که بين قناديها توزيع ميکنيم. البته توزيع به طور مستقيم توسط اتحاديه انجام نميشود، اتحاديه تعداد کارگر هر واحد را بر اساس تعداد بيمه شدهها به شرکت روغن نباتي اعلام کرده و آنها سهم هر قنادي را بر اساس تعداد کارگران به دست آنها ميرسانند.

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران در مورد محدوديتهاي کرونايي گفت: قنادها وضعيت اسفباري دارند. قناديها بسته هستند در حاليکه بسياري از اصناف ديگر فعاليت داشتند که هيچکدام از اينها هم به قدر واحدهاي قنادي اشتغالزايي ندارند. حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر فقط در تهران به طور مستقيم در قناديها کار ميکنند که الان بيکار شدند و دولت هم کمکي نميکند. به نظر ميرسد تصميماتي که گرفته شده يک مقدار تبعيضآميز هستند.

وي تصريح کرد: کافهها و رستورانها باز هستند و به صورت بيرونبر کار ميکنند. کار قنادان که به ذاتا بيرونبر است، پروتکلها هم که کاملا رعايت ميشوند و هميشه پيشتاز بودند. صنف ما به مشکل برخورده است، الان توان پرداخت چکهايشان را ندارند.

بهرمند خاطرنشان کرد: در فروشگاههاي زنجيرهاي با ازدحامي که ايجاد ميشود خطر کرونا بيشتر است يا قنادي که پروتکلها را هم رعايت ميکند؟ همکاران من با اين تعطيلي حتما به مشکل خواهند خورد و توان پرداخت حقوق کارگرانشان را ندارند