قابل توجه همکاران گرامی :آخرین مهلت ثبت نام بیمه تکمیل درمان اعضای اتحادیه صنف قنادان تهران

احتراما به اطلاع میرساند شرکت بیمه دانا با همکاری اتحادیه صنف قنادان در حال ثبت نام بیمه تکمیل درمان شما عزیزان و خانواده محترمتان و افراد شاغل در واحد صنفی با پوشش حداکثر تعهدات درمانی و شرایط ویژه اقساطی بلندمدت ۱۲ ماهه(بیمه ثالث و بدنه اتومبیل و آتش سوزی و مسئولیت) میباشد لطفا با توجه […]

احتراما به اطلاع میرساند شرکت بیمه دانا با همکاری اتحادیه صنف قنادان در حال ثبت نام بیمه تکمیل درمان شما عزیزان و خانواده محترمتان و افراد شاغل در واحد صنفی با پوشش حداکثر تعهدات درمانی و شرایط ویژه اقساطی بلندمدت ۱۲ ماهه(بیمه ثالث و بدنه اتومبیل و آتش سوزی و مسئولیت) میباشد لطفا با توجه به محدودیت ظرفیت و زمان هرچه سریعتر با تصویر دفترچه بیمه پایه و کارت ملی تا روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۹/۱۹به اتحادیه مراجعه و یا با شماره تماس ۶۶۹۴۴۴۱۱ تماس حاصل نمائید.
اتحادیه صنف قنادان تهران