قابل توجه همکاران گرامی

همکارگرامی باسلام وادب،احتراما به استحضارمیرساند فروش هرگونه محصول به رنگ قرمز که نمادروزولنتاین بوده حسب دستوراداره محترم اماکن ممنوع می باشد،عواقب ناشی ازعدم اجرائی دستورفوق متوجه جنابعالی خواهدبود. اتحادیه صنف قنادان تهران

همکارگرامی باسلام وادب،احتراما به استحضارمیرساند فروش هرگونه محصول به رنگ قرمز که نمادروزولنتاین بوده حسب دستوراداره محترم اماکن ممنوع می باشد،عواقب ناشی ازعدم اجرائی دستورفوق متوجه جنابعالی خواهدبود.
اتحادیه صنف قنادان تهران