قابل توجه همکاران گرامی

بدینوسیله به اطلاع میرساند اعضای محترم دارای پروانه کسب سرد فروش وکلوچه وکسانی که موفق به دریافت سهمیه روغن نگردیده جهت ثبت نام ودریافت سهمیه روغن با همراه داشتن پروانه کسب(صاحب پروانه) و الزاما ثبت نام در سامانه جامع تجارت از مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷  ساعت ۹ الی ۱۶ به تعاونی صنف قنادان (خیابان شوش غربی پلاک […]

بدینوسیله به اطلاع میرساند اعضای محترم دارای پروانه کسب سرد فروش وکلوچه وکسانی که موفق به دریافت سهمیه روغن نگردیده جهت ثبت نام ودریافت سهمیه روغن با همراه داشتن پروانه کسب(صاحب پروانه) و الزاما ثبت نام در سامانه جامع تجارت از مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷  ساعت ۹ الی ۱۶ به تعاونی صنف قنادان (خیابان شوش غربی پلاک ۵۱۷)مراجعه نمائید.
اتحادیه صنف قنادان تهران
http://t.me/ghanadan