((علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود))

با سلام :جناب آقای/خانم احتراما از شما دعوت بعمل می آید در مورخ های ۱۱ الی ۱۳ خردادماه سال جاری از مسابقات طراحان و سازندگان کیک های تجسمی که با حضور اساتید و فعالین صنفی با هدف بسط دانش و هنر قنادی در هتل المپیک تهران برگزار می شود حضور بهم رسانید. علی بهره مند […]

با سلام :جناب آقای/خانم
احتراما از شما دعوت بعمل می آید در مورخ های ۱۱ الی ۱۳ خردادماه سال جاری از مسابقات طراحان و سازندگان کیک های تجسمی که با حضور اساتید و فعالین صنفی با هدف بسط دانش و هنر قنادی در هتل المپیک تهران برگزار می شود حضور بهم رسانید.
علی بهره مند رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران