اللهم اشف کل مریض بحق الحسین (ع)

پس از پیگیری های مستمر در خصوص واکسیناسیون خارج از نوبت اعضای محترم صنف قنادان تهران، توسط مقام ریاست اتحادیه، که طی اطلاعیه‌های قبلی به استحضار اعضاء ساعی رسیده است، به لطف خداوند و مساعدت نهادهای سلامت وزارت محترم بهداشت و مرکزبهداشت جنوب ، روز دوشنبه مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ با حضور نماینده اتحادیه آقایان […]

پس از پیگیری های مستمر در خصوص واکسیناسیون خارج از نوبت اعضای محترم صنف قنادان تهران، توسط مقام ریاست اتحادیه، که طی اطلاعیه‌های قبلی به استحضار اعضاء ساعی رسیده است، به لطف خداوند و مساعدت نهادهای سلامت وزارت محترم بهداشت و مرکزبهداشت جنوب ، روز دوشنبه مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ با حضور نماینده اتحادیه آقایان بی مثل شبستری وحسن‌زاده از ساعت ۸ صبح واکسیناسیون برعلیه ویروس کووید ۱۹ در محل سفارت سابق آمریکا، واقع در خیابان آیت الله طالقانی انجام می شود.
لازم است کلیه اعضا و پرسنل شاغل در قنادی‌ها بادردست داشتن مدارک مثبته هویتی (کارت ملی وکارت بهداشت) به این مهم اهتمام ورزند.
(هرگونه کوتاهی بعهده مدیر واحدصنفی خواهد بود.)
بدیهی است پس واکسیناسیون مذکور در بازرسی ها داشتن کارت واکسیناسیون برای شاغلین الزامی است.
اتحادیه قنادان تهران