با حضور رئيس و اعضاي هئيت رئيسه اتاق اصناف تهران؛ جلسه کميسيون آموزش و پژوهش اتاق اصناف تهران برگزار شد

  در اين جلسه که به مناسبت هفته و روز پژوهش با محوريت بررسي اهميت پژوهش در ارتقاي جايگاه اصناف تشکيل شد ابتدا محمدباقر معتمد، رئيس کميسيون آموزش و پژوهش اتاق اصناف تهران ضمن تبريک هفته پژوهش گفت: هرچند که بسيار دير شده ولي از همين حالا هم شروع کنيم و به اهميت پژوهش و […]

 

در اين جلسه که به مناسبت هفته و روز پژوهش با محوريت بررسي اهميت پژوهش در ارتقاي جايگاه اصناف تشکيل شد ابتدا محمدباقر معتمد، رئيس کميسيون آموزش و پژوهش اتاق اصناف تهران ضمن تبريک هفته پژوهش گفت: هرچند که بسيار دير شده ولي از همين حالا هم شروع کنيم و به اهميت پژوهش و کاربرد آن در تمام امور اصناف پي ببريم باز هم مي توانيم کارهاي بسياري براي ارتقاي جايگاه اصناف انجام دهيم.

رئيس کميسيون آموزش و پژوهش اتاق اصناف تهران گفت: بايد نيازها و شرايط اصناف با کمک هئيت رئيسه اتاق بررسي و تحليل شود تا با ارايه راهکارهاي نو و کاربردي بتوان اوضاع و جايگاه اصناف را بهبود بخشيد.

معتمد تصريح کرد: پيشرفت در گروي پژوهش است. بايد قبل از هر تصميم گيري و اقدامي تحقيقات و پژوهش هاي لازم و کارشناسانه را انجام داد که در اين صورت ميزان موفقيت به مراتب افزايش خواهد يافت.

رئيس کميسيون آموزش و پژوهش اتاق اصناف تهران با بيان اينکه کميسيون آموزش و پژوهش نگاه به آينده دارد اظهار داشت: با نگاه به آينده و انجام تحقيقات و پژوهش هاي لازم مي توانيم بهترين و کارسازترين برنامه ها را داشته باشيم. مي توانيم با پژوهش بهترين مسير را براي رسيدن به اهداف مورد نظر در اختيار داشته باشيم.

در ادامه جلسه قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران ضمن تبريک هفته پژوهش به اعضاي کميسيون، گفت: پژوهش در حالت کلي و کميسيون پژوهش به صورت خاص براي هر سازمان و مرکزي داراي اهميت و ارزش بسيار مي باشد؛ چرا که با بررسي، تحقيق و پژوهش مي تواند بهترين مسير را براي حصول نتايج خوب شناسايي و در دسترس سازمان قرار دهد؛ ما نيز انتظار داريم کميسيون پژوهش براي دستيابي به بهترين عملکرد هميشه فعال باشد.

رئيس اتاق اصناف تهران با بيان اينکه کميسيون ها بازوان اتاق اصناف مي باشند بيان داشت: مي دانيم که بدون کارشناسي و کمک کميسيون ها کار به جايي نخواهيم برد؛ لذا نظرات، مصوبات و راهکارهاي آنها هميشه مورد توجه بوده و داراي اهميت بسيار مي باشد.

همچنين خسرو ابراهيمي نيا نايب رئيس دوم اتاق اصناف تهران بيان داشت: پايه و بنياد هر سازمان و ارگاني و ميزان موفقيت و پيشرفت آن در گرو موضوع پژوهش و بهره مندي از آن براي امور و اقدامات خود مي باشد.

نايب رئيس دوم اتاق اصناف تهران با ابراز تاسف از غفلت جامعه اصناف از اهميت پژوهش گفت: متاسفانه غيرقابل انکار است که از ارزش و ميزان تاثيرگذاري پژوهش غافل مانده ايم. بايد بدانيم در صورت ادامه اين روند سونامي هاي تکنولوژي، اطلاعات روز و داده هاي بي شمار ما را غرق خواهند کرد؛ پس چاره اي جز هماهنگي و رساندن خودمان به مرتبه هاي بالاتر نيست و يکي از پله هاي مهم اين قضيه بحث توجه به پژوهش و تحقيقات کارشناسانه در امور اصناف است.

وي گسترش موازي کاري هاي ديگر سازمان ها در امور اصناف را مورد توجه قرار داده و افزود: به دليل عدم آگاهي به قوانين و در واقع مسلح نبودن به قدرت پژوهش در بسياري از مسائل مانند تنظيم بازار، حضور در مجامع تصميم گير و قوانين صنفي عرصه را واگذار مي کنيم و ديگران براي اصناف تصميم گيري مي کنند ، لذا نيازمند يک برنامه ريزي دقيق و توجه به پژوهش در امور اصناف هستيم.