قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران: حمايت از توليد مانعي براي قاچاق است/ ضرورت ايجاد رقابت در توليد، تجارت و کسب‌ وکار جهت بهره مندي مردم

    رئيس اتاق اصناف تهران در حاشيه بازديد از هشتمين نمايشگاه امپکس با تاکيد بر اينکه حمايت از توليد مانعي براي قاچاق است گفت: مشکلات داخلي از قبيل پتروشيمي و تامين مواد اوليه نيز بنا بر قول مساعدت معاون امور صنايع وزير صمت پيگيري و حل خواهد شد. قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف […]

 

 

رئيس اتاق اصناف تهران در حاشيه بازديد از هشتمين نمايشگاه امپکس با تاکيد بر اينکه حمايت از توليد مانعي براي قاچاق است گفت: مشکلات داخلي از قبيل پتروشيمي و تامين مواد اوليه نيز بنا بر قول مساعدت معاون امور صنايع وزير صمت پيگيري و حل خواهد شد.

قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران گفت: مسئله اصلي اين صنعت، قاچاق و تامين مواد اوليه و همه تلاش ها و زحمات اين صنف براي جلوگيري از قاچاق به داخل کشور است.

وي اظهار داشت: بايد اين موضوع مورد توجه باشد که قاچاق مربوط به يک نهاد، ارگان و يا اداره نيست و اگر قرار بر ريشهکن کردن اين مسئله در کشور است بايد همه دست به دست هم دهيم و با يک تلاش جهادي بتوانيم مشکلات اين مسئله را رفع کنيم.

فراهاني با بيان اينکه حمايت از توليد منعي براي قاچاق است، ادامه داد: مشکلات داخلي از قبيل پتروشيمي و تامين مواد اوليه نيز بنا بر قول مساعدت معاون امور صنايع وزير صمت پيگيري و حل خواهد شد.

رئيس اتاق اصناف تهران در ادامه تاکيد کرد: اصل مسئله توليد رقابت است و اين همان چيزي که موجب برتري نمايشگاه امسال نسبت به سال گذشته شدهاست. لذا در توليد، تجارت و کسب وکار در همه ابعاد بايد رقابت ايجاد شود و مردم از اين رقابت بهره مند شوند