محمد برزگري، رئيس مرکز تنظيم مقررات سازمان امور مالياتي: دريافت ماليات از کارتخوان ها بر اساس تراکنش است نه تعداد کارتخوان‌/ لزوم داشتن پرونده مالياتي و مجوز فعاليت اتاق هاي اصناف براي متقاضي دستگاه کارتخوان

    رئيس مرکز تنظيم مقررات سازمان امور مالياتي با اشاره به بلاتکليفي مالياتي ۵ ميليون دستگاه کارتخوان افزود: دريافت ماليات از کارتخوان ها بر اساس تراکنش است نه تعداد کارتخوان‌. محمد برزگري، رئيس مرکز تنظيم مقررات سازمان امور مالياتي از تعدد دستگاه هاي کارت خوان خبر داد و گفت: فعالان اقتصادي با داشتن پرونده […]

 

 

رئيس مرکز تنظيم مقررات سازمان امور مالياتي با اشاره به بلاتکليفي مالياتي ۵ ميليون دستگاه کارتخوان افزود: دريافت ماليات از کارتخوان ها بر اساس تراکنش است نه تعداد کارتخوان‌.

محمد برزگري، رئيس مرکز تنظيم مقررات سازمان امور مالياتي از تعدد دستگاه هاي کارت خوان خبر داد و گفت: فعالان اقتصادي با داشتن پرونده در سازمان مالياتي مشخص هستند و هر دستگاه کارت خوان يا پرداخت هاي اينترنتي رصد مي شود و تراکنش ها مشخص کننده ميزان ماليات خواهد بود.
وي افزود: کليه فعالان اقتصادي که تا کنون در درگاه سازمان مالياتي ثبت نام نکرده تا پايان دي ماه فرصت خواهند داشت تا از جرايم و ديگر اقدامات قانوني که براي جلوگيري از فرار مالياتي است تفکيک شوند و افرادي که دستگاه کارت خوان آنها کار نکند قطع خواهد شد.
به گفته وي در حال حاضر براي آنکه يک دستگاه کارتخوان به فردي تعلق گيرد، بايد فرد متقاضي پرونده مالياتي و مجوز فعاليت اتاق هاي اصناف را داشته باشد.
برزگري با بيان اينکه به لحاظ گردش مالي ۷۵ درصد شبکه پرداخت از نظر مبلغي پرونده مالياتي دارند، تصريح کرد: ۶ ميليون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان بانکي وجود دارد که براي آنها پرونده مالياتي تشکيل شده است.
رئيس مرکز تنظيم مقررات سازمان امور مالياتي گفت: تمام اشخاص داراي ابزار پرداخت هاي بانکي مي توانند با ورود به درگاه ملي خدمات الکترونيک مالياتي به نشاني my.tax.gov.ir فهرست تمامي دستگاه هاي کارتخوان بانکي و يا درگاههاي پرداخت الکترونيکي خود را مشاهده کرده و نسبت به الصاق آنها به پرونده هاي مالياتي قبلي و يا تشکيل پرونده مالياتي جديد اقدام کنند.
وي بيان کرد: طبق اطلاعات بانک مرکزي، در مجموع ۱۳ ميليون دستگاه کارتخوان بانکي و يا درگاه پرداخت الکترونيکي در کشور وجود دارد که از اين تعداد حدود ۴ ميليون دستگاه تعيين تکليف شده است و ۵ ميليون کارتخوان همچنان بلاتکليف هستند که امکان ثبت نام مؤديان از طريق درگاه سازمان امور مالياتي فراهم شده است.
برزگري افزود: حدود يک ميليون و ۸۰۰ دستگاه کارتخوان بانکي را به پرونده مالياتي متصل کرده ايم و همچنين بانک مرکزي براي دو ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان بانکي پيامک فوري ثبت نام ارسال کرده است.

وي ابراز اميدواري کرد قبل از زمان ارائه اظهارنامه مالياتي توسط موديان، اين سازمان بتواند اظهارنامه برآوردي توليد کند. اگر موديان بدانند که سازمان دستش پر است و بر مبناي اطلاعات عمل کرده، جرأت نمي کنند خلاف آن عمل کنند؛ چراکه کتمان ماليات جرم است و مجازات دارد.
رئيس مرکز تنظيم مقررات سازمان امور مالياتي در پايان با اشاره به اينکه تمام دستگاه هاي کارتخوان ها چه سيار و ثابت ماليات خواهند داشت خاطر نشان کرد: همه تلاش اين است با دسترسي به تراکنش هاي بانکي، بيمهنامه ها، بارنامه ها، مراودات گمرکي، خودرويي و املاک، همه آنچه که منجر به فعاليت اقتصادي افراد مي شود را شناسايي و احصاء کنيم